Toskedokterspraktyk

Underweis

Contact

(06) 50 47 00 75

Toskedokterspraktyk Underweis

Frisia 42

8801 PP Franeker

 KvK-nummer

 01138888

Toskedokterspraktyk Underweis komt bij u langs De mobiele tandarts voor de regio Harlingen

Pijnklachten in uw mond of aan uw gebit zijn behoorlijk vervelend. U wilt dan snel door de tandarts behandeld worden. Soms bent u echter niet in staat om de tandarts te bezoeken. Gelukkig is in die situaties de mobiele tandartspraktijk van tandarts Jellema een uitkomst. Toskedokterspraktyk Underweis uit Midlum bezoekt patiënten uit de regio Harlingen thuis bij gebitsproblemen.

Eerste hulp bij gebitsproblemen Aard van de praktijk

Als u niet of moeilijk in staat bent naar de tandarts te komen, en u heeft een gebitsprobleem, dan is de mobiele tandarts de oplossing voor u. Het maken van een gebitsprothese of vulling, het verwijderen van tandsteen, het plaatsen van een kroon of brug of het trekken van een tand of kies: het zijn allemaal zaken die gewoon bij u thuis kunnen plaatsvinden. U wordt dus niet in de bus behandeld, maar gewoon in uw eigen huis. U hoeft niet uit de rolstoel of uit bed te komen.

Tandarts Jellema heeft meer dan 25 jaar ervaring en vindt een passende oplossing bij problemen in de mond. Hij werkt defensief en biedt dus niet voor een pietluttig probleempje een overdreven behandeling aan. Er wordt geprobeerd een praktische oplossing te vinden. Dit gebeurt in overleg met u als patiënt of met uw contactpersoon. Dit betekent dat bijvoorbeeld bij een prothese de volgende keuzes bestaan: de oude prothese wordt aangepast of er wordt een nieuwe gemaakt. Diverse methoden staan dan ter beschikking, afhankelijk van de situatie, om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Als we uw persoonsgegevens vastleggen in ons systeem, dan kan een aantal persoon deze gegevens ook inzien. Dat is bij ons Martinus Jellema, tandarts, Bianca Visser, assistente,  Baukje de Jong, mondhygiënist , Jetta Oudemans, mondhygiënist, Jellie van den Bosch, klinisch tandtechnicus.

Uw gegevens worden opgeslagen om een goede administratie te kunnen voeren, de risico's bij een eventuele behandeling vast te kunnen stellen.

Als mondzorgverlener hebben we te maken met informatieplicht, welke weer wordt beschermd door de geheimhoudingsplicht. De informatieplicht gaat alleen over zaken die te maken hebben met het verloop van een behandeling. Dus we willen weten welke medicijnen u gebruikt, die kunnen van invloed zijn op de mondgezondheid, ook is het prettig te weten welke bloedverdunners u gebruikt. Bij de medische anamnese willen we weten, die kwalen die van invloed kunnen zijn op de veilige behandeling van de patiënt én mondzorgverlener. Een enkele keer vragen we om een psychologische anamnese, dat is vooral in die gevallen waarbij het ons een gedrag opvalt die in strijd is met onze verwachting over de patiënt. Doch dit gevoelige liggende onderwerp, wordt slechts een enkele keer per jaar een beroep op gedaan.

In dit hele complexe verhaal ontvangen en delen we informatie over u. Natuurlijk is het zo dat we niet iedereen over uw persoonsgegevens berichten. Wij vragen informatie op, indien nodig, bij de huisarts, medisch specialist, psycholoog, bewindvoerder, wettelijk vertegenwoordiger.  En als deze zo net genoemde personen en het tandtechnisch laboratorium en de factoringmaatschappij (dat is een bedrijf die de rekeningen aar u toe verzorgd) informatie wil ontvangen, dan is dat ook mogelijk. Ook dan wordt er weer gekeken naar het belang van deze gegevensuitwisseling. Ook deze personen en bedrijven zijn gebonden aan de regels van de AVG.

Met de boekhouder, die kan mogelijk inzage hebben in bepaalde patiëntengegevens, bijvoorbeeld op een nota, is een verwerkersovereenkomst getekend, om de geheimhouding wettelijk te waarborgen. Bij overtreding kan de overheid hierop sancties treffen.

Al die gegevens, die in de loop der tijd over u wordt verzameld, wordt minimaal 15 jaar na het laatste contact, bewaard. Dat is wettelijk geregeld.

U bent eigenaar van al uw persoonsgegevens, of journaal gegevens, dus ook eigenaar over de mening van de mondzorgverlener. Het kan zijn dat u het daar niet mee eens bent, en dan kunt u hierop commentaar leveren. Ook dat wordt vastgelegd.  U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen, maar dat wordt tegengegaan door de wettelijke bewaarplicht en dat gaat ook tegen het belang in van een veilige behandeling.

Het kan zijn dat u een klacht wil indienen betreffende de omgang met uw persoonsgegevens. De Autoriteit  Persoonsgegevens wil graag dat u eerst een klacht indient bij de betreffende organisatie, ons dus. Vindt dat wij de klacht onjuist behandelen, dan kunt u vervolgens deze klacht indienen bij: Autoriteit Persoonsgegevens,

Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag,

telefoonnummer 088 – 1805 250

Tarieven 2018

Het tarief in 2018 bedraagt € 14,47 per

5 minuten, m.a.w. € 173,64 per uur.

 

Zorgverzekeraar De Friesland is akkoord met dit tarief.

invulformulier

medische verklaring

huisarts

Toskedokterspraktyk Underweis komt bij u langs De mobiele tandarts voor de regio Harlingen
Eerste hulp bij gebitsproblemen Aard van de praktijk
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Tarieven 2018